Eğitim Çalışanları Sorunları Ve Çözüm Önerileri Çalıştayına Katıldı

Eğitim Birsen Genel Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenen ve toplu görüşme masasına taşınacak taleplerin ön hazırlığı olan Eğitim Çalışanları Sorunları ve çözüm önerileri Çalıştayı tamamlandı.

EĞİTİM 22.06.2019, 17:39
Eğitim Çalışanları Sorunları Ve Çözüm Önerileri Çalıştayına Katıldı

Çalıştaya Samsun Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube adına Başkan Yardımcısı Durmuş Eser katıldı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayta Yalçın,  Gücün, itibarın ve ekonomik değerlerin daha âdil paylaşılmasını ve herkes için daha onurlu bir hayat talep ettiklerini ifade ederek, “Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Sendika olarak, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız, arıyoruz” dedi.
Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışının yapılması gerektiğini kaydeden Yalçın, “Ekonomik gelişmeden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir. Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır. Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir. Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır. Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Çalıştay sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, eğitim hizmet kolunda görevli tüm eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili olarak tespit ettikleri ya da kendilerine ulaşan sorunları, sundukları alternatifler ve geliştirdikleri çözüm önerilerini her platformda yetkililerle paylaştıklarını, çözüm için mücadele verdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Eylemlerimiz, çalışmalarımız, hükûmet ve bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde bugüne dek birçok sorunu çözdük. Bu raporla kayıt altına aldığımız sorunları da aynı sorumluluk duygusu ve mücadele azmiyle çözmek için gayret edeceğiz.”
“25 yıllık sendikal tarihimizde, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi başta olmak üzere, üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı adaletsizliğinin giderilmesi, ilköğretim okullarında Kur’an-ı Kerim, Siyer ve Temel Dini Bilgiler derslerinin konulması, liselerde Milli Güvenlik Bilgisi Dersi’nin kaldırılması gibi değişikliklerde belirleyici olduk” diyen Yalçın, “Toplu sözleşme kanunu, kesintisiz eğitim, karma eğitim mecburiyeti, eğitimde vesayetin tartışmaya açılması, ücret adaletsizliği, eğitim ve bilim politikaları, öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyeti, atanamayan öğretmenler gibi konularda da sesimizi yükselterek, yetkilileri çözüme zorladık. Teklif sunmakla yetinmedik, verdiğimiz mücadelede birçok konuda sonuç aldık. Bunun yanı sıra eğitimin kök sorunlarına dair çözüm önerilerimizi, yeni çalışmalarla hep gündemde tuttuk. Angaryaya hayır diyerek başlattığımız mücadelenin sonunda nöbet karşılığında ücret verilmesi; sınav ücretlerindeki adaletsizliğin sona erdirilmesi ve sınav ücretinin yüzde 250 artırılması; kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücreti ödenmesi; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin artırılması; akademisyenlere yükseköğretim tazminatı kazandırılması, akademik teşvik ödeneği elde edilmesi; 4/C’li personelin aile yardımı almasının devamı; kamu görevlilerinin Cuma günü öğle tatili süresinin Cuma namazı vaktini de kapsayacak şekilde uzatılması gibi kayda değer kazanımlar elde ettik” şeklinde konuştu.
Alanın, eğitim çalışanlarının sesine kulak veren, sorunlarını, taleplerini her platformda gündeme getiren, yetkililere ileten bir sendika olarak, 2010’da ‘Eğitim-Öğretim-Bilim Hizmet Kolu Çalışanları Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Şûrası yaptıklarını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün çalışmalara, çözüme yönelik gayretlere rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve üniversitelerimizde değişen siyasal ve sosyal dinamiklere göre ihtiyaçlar yenilenebilmekte, dün için çözüm olan uygulamalar bugün yeniliğe ihtiyaç duyabilmekte, eğitimin güncellenen bu sorunlarını tüm boyutlarıyla yeniden ele almak kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle, bir milyonu aşkın çalışanı olan ve dinamik bir yapıya sahip Millî Eğitimde ve üniversitelerde geçmişten devam eden ve zaman içerisinde ortaya çıkan tüm sorunları yerinde ve doğru tespit etmek, toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere, sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak veri, bilgi ve bulgu setini ortaya çıkarmak amacıyla Mart 2017’de yaptığımız ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri’ Çalıştayı’nda; 81 ilde 6 farklı komisyon tarafından yapılan çalışmaları şube temsilcilerinin katılımı, uzmanların ve hukukçuların değerlendirmeleriyle birleştirerek kapsamlı yeni bir rapor hazırladık. Sahip olduğumuz bilgi, bilinç ve gücün yardımıyla, inandığımız doğruların hayat bulması için mücadelemize devam ediyoruz, edeceğiz. Gücün, itibarın ve ekonomik değerlerin daha âdil paylaşılmasını ve her bir insanımız için daha onurlu bir hayat talep ediyoruz. ‘Eğitim Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’ da bu hedefimize matuf bir çalışmadır.”
Sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız
Raporun, eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümüne, emeklerinin karşılığını tam olarak almalarına, ekonomideki büyümeden ve artan refahtan pay sahibi olmalarına katkıda bulunacağını düşündüklerini vurgulayan Yalçın, “Eğitim çalışanlarının sorunları bizim sorunumuzdur. Bize göre eğitimin sorunu, çalışanların sorunları çözülmeden çözülemez. Biz, gerek sendika gerekse konfederasyon düzeyinde, sorunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Ancak sorunun kaynağı neredeyse, çözümü de orada aramalıyız, arıyoruz” diye konuştu.
EĞİTİM BİR SEN’İN EĞİTİM ÇALIŞANLARININ SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
-Eğitim çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecek bir ücret artışı yapılmalıdır.
-Ülkenin ekonomik gelişmesinden eğitim çalışanlarının da hak ettiği payı almasını sağlayacak refah payı verilmelidir.
-Ücret ve aylıkların tamamı emekliliğe yansıtılmalıdır.
-Gelir vergisi oranları reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmelidir.
-Bütün eğitim çalışanlarının birinci dereceye kadar ilerleyebilmeleri sağlanmalıdır.
-Mevcut ek gösterge rakamları en az 600 puan artırılmalıdır.
-Kılık ve kıyafet dayatması sona erdirilmelidir.
-Siyaset ve grev hakkının önündeki engeller kaldırılmalıdır.
-Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılarak, bu hizmet sınıfındaki personel genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.

-Hizmet kolu kapsamındaki kurumlarda görev yapan şeflere, Adalet Bakanlığı kadrolarında görev yapan şeflere tanınan mali haklar tanınmalıdır.
EĞİTİM BİR SEN’İN ÖĞRETMENLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

-Ek ders birim ücretleri en az iki katı tutarında artırılmalıdır.

-Öğretmenlerin aylık karşılığı ders saatleri arasındaki farklılık giderilerek 15 saate eşitlenmelidir.

-İstihdamda güçlük çekilen yörelerde görev yapan öğretmenlere ilave tazminat ödenmelidir.
-Zorunlu İLKSAN üyeliği dayatan kanun hükmü kaldırılmalıdır.
-Alan değişikliği talepleri karşılanmalıdır.
-Kariyer basamakları sistemi yeniden işler hale getirilmelidir.
-4/B’li yerine kadrolu öğretmen ataması yapılmalı, mevcut sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilmelidir.
-Ücretli öğretmenlik ve kadrosuz usta öğreticilik uygulamasına son verilmeli, öğretmen ihtiyacı bütünüyle memur kadroları yoluyla sağlanmalıdır.
EĞİTİM BİR SEN’İN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
-Eğitim kurumu yöneticilerine ödenen ücret, görev ve sorumluluklarıyla orantılı olacak şekilde artırılmalı, kurum içi ücret dengesi korunmalıdır.
-Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güvenlik işlemleri ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatından kaynaklanan şahsi sorumluluklarının ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerince üstlenilmesi sağlanmalıdır.
- Eğitim kurumu yöneticilerinin derse girme zorunluluğu kaldırılmalıdır.
-İlköğretim okulları için de bütçe tahsis edilmeli, yöneticilerin öğretmen ve velilerle karşı karşıya gelmesi önlenmelidir.
 

Genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarımızın sorunlarından bazıları ve çözüm önerilerimiz

-Öğretim yılına hazırlık ödeneği bütün eğitim çalışanlarına ödenmelidir.
-Haftalık 40 saati aşan çalışmalarında fazla mesai ücreti ödenmeli ya da personel yetersizliği bahanesine sığınılmadan izin kullandırılmalıdır.
-Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında çalışan engelli personel sınavsız olarak memur kadrolarına atanmalıdır.
-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları en geç iki yılda bir olmak üzere, düzenli bir şekilde yapılmalıdır.
-4/C statüsündeki personel kadroya geçirilmelidir.
EĞİTİM BİR SEN’İN ÜNİVERSİTE AKADEMİK PERSONELİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
-Geliştirme ödeneği uygulamasına devam edilmeli; profesör, doçent, yardımcı doçent ve araştırma görevlisi dışındaki kadrolarda yer alan öğretim elemanlarına geliştirme ödeneği yüzde 50’si tutarında değil, tam olarak ödenmelidir.
-Doktorasını tamamlayan akademisyenlere kadro tahsisi yapılmalıdır.
-Doçentlik sözlü sınavı kaldırılmalı, doçentlik süreci yeniden ele alınmalıdır.
-Yardımcı doçentler daimi kadroya geçirilmelidir.
-2547 sayılı Kanun’un 33/a ve 50/d maddelerindeki araştırma görevlileriyle ÖYP araştırma görevlilerine daimi kadro tahsisi yapılmalıdır.
EĞİTİM BİR SEN’İN ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
-Geliştirme ödeneği ve yükseköğretim tazminatı üniversite idari personeline de ödenmelidir.
-Döner sermaye gelirlerine katkısı olan idari personele de döner sermaye katkı payı ödenmelidir.
-Kamu konutlarının tahsisinde kadro unvanına dayalı ayrımcılık yapılmamalı, konutların en az yüzde 80’i sıra tahsisli konut olarak belirlenmelidir.
-İdari personele merkezi sistem dahilinde üniversiteler arası yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.
-YÖK ya da ÖSYM tarafından en geç iki yılda bir merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmalı, üniversitelerdeki atamalar bu sınav puanına göre gerçekleştirilmelidir.
 EĞİTİM BİR SEN’İN KREDİ VE YURTLAR KURUMU ÇALIŞANLARININ SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
-Yurtlarda özel ve gece hizmetleri talimatı kapsamında yerine getirilen nöbet görevi karşılığı, yılı bütçe kanununda gösterilen birim çalışma ücretinin en az beş katı tutarında nöbet veya fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
-Millî ve dini bayramlarda yapılan çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir.
-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları bir an önce yapılmalı, bu sınav sonuçlarına göre boş kadrolara atama gerçekleştirilmelidir.^
Eğitim Birsen Eğitim Çalışanları Sorunları ve çözüm önerileri Çalıştayına Samsun Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube adına Başkan Yardımcısı Durmuş Eser de katıldı.


 

Yorumlar (0)
23
açık
Günün Anketi Tümü
Ufak Tefek Cinayetlerde Kadın Mı Öldü? Erkek Mi?
Ufak Tefek Cinayetlerde Kadın Mı Öldü? Erkek Mi?
Namaz Vakti 15 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı