EKİN ve NESİL HELAK EDİLDİ

"İş basina geçti mi yeryüzünde bozgunculuk çikarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşar. Allah ise bozgunculugu sevmez." (Bakara 205)
     Ayet-i kerimenin tahlili yapıldığında bugün yok edilmeye çalışılan iki alanın olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi "Ekin " ve ikincisi ise "Nesil " dır.
      Şairin dediği gibi; " önce insanın kanı zehirlendi,  sonra tüm nehirler, önce niyetler bozuldu sonra tüm dünya "
      Evet insanın niyeti bozuldu bütün kainata  hükmetmeye çalıştı . Bunu yaparkende doğal sınırları tamamen bozdu.
      Öyleki şimdi genetiği bozulmuş tohumlar ile korkunç bir ifsat hareketine girmiş durumda. 
      GDO'lu tohumlar ile ekolojik sistem yerle bir edilirken diğer taraftan bu bitkileri tüketen bütün mahlukat asli kimliğini kaybetmiş oldu.
     Eşref-i mahlukattan Esfel-i sâfiline doğru hızlı bir geçiş meydana geldi.
      Evet bütün bu kötülüğü yapan üst akıl dünyadaki bütün orjinal tohumları svalbord denilen Kıyamet Deposunda toplamıştır.
Norveçin kuzeyinde bir dağın içine gömülmüş olan bu deponun finansörü ise çok tanıdık bir aile, Rockefeller. 
   

      Alman asıllı Amerikalı araştırmacı-gazeteci F. William Engdahl, tarım sektörünü elinde tutan GDO devlerinin bizim bilmediğimiz bir şeyler bildiklerini iddia ederek şöyle diyor:
"Kıyamet Tohum Deposu” Olarak Bilinen, Norveç’in Kuzeyindeki Bir Adaya Kurulan “Svalbard Küresel Tohum Deposu” Hangi Kıyameti Bekliyor?

“Svalbard dünyayı ele geçirme planının bir parçasıdır”

Svalbard hariç dünyadaki diğer tohum depolarını bekleyen kıyamet nedir? Esas amaç ari üstün ırk yaratmak mı yoksa istenmeyen ırkları yiyeceklerle kısırlaştırmak mı?

     Evet yukarıda Bakara süresi 205. Ayetinde ifade edildiği gibi Ekin ve Nesiller yok ediliyor. 
      ABD ,Irak'a girdiğinde öncelikli olarak Ebu Gureyb tohum ambarını boşaltmış olması oldukça anlamlıdır. 
      Şimdi bütün İnsanlık tehdit altındadır. Bu mesele tamamen bir ınsanlık sorunudur. 
GDO'lu tohumlar kesinlikle bir biyolojik silah haline getirilmiştir.  Bu silahlarla  insanoğlunun ve tabiatın genetiği (fıtratı) bombalanmaktadir. 
    Peki nasıl  bir savaş stratejisi ile karşı koyacağız diğer yazımda inşallah bu konu üzerinde duracağım. 
     Cenab-i Hak her türlü ifsattan bütün insanlığı muhafaza eylesin inşallah. (S.Z)

YORUM EKLE