Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu Takip et

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Bütün Yazıları

Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu

Bayram Yüksel Ağabey Vefatının Sene-i Devriyesi II

Bayram Yüksel Ağabey Vefatının dediki üstadımız; 'Sizler çok bahtiyarsınız, çünkü yokluk aleminden varlık alemine geldiniz. Bütün mahlukat içerisinde insan olarak yaratıldınız ve ahir zamanda geldiniz. Ahir zaman peygamberimizin ümmeti...
02 Aralık 2022

Bayram Yüksel Ağabey Vefatının Sene-i Devriyesi I

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin teşvikleriyle Kore'de askerlik yapan, döndükten sonra da gitmeden önce olduğu gibi Üstadımızın hizmetinde bulunmaya devam eden kahraman bir ağabeyemizdir. Üstadımızın meslek ve meşrebine,...
02 Aralık 2022

İSLAM BİLİM ADAMLARI

Bediüzzaman Said Nursi 6    I. DÜNYA SAVAŞI, GÖNÜLLÜ MİLİS ALAYI KUMANDANI   I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Alay Müftüsü olarak orduya dahil olan Nursî, sonrasında ise Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında...
21 Kasım 2022

İSLAM BİLİM ADAMLARI

Bediüzzaman Said Nursi 5    VAN'A DÖNÜŞ 1910 yılında İstanbul'dan ayrılarak Van'a dönmüş ve yöredeki aşiretleri ziyaret ederek başta meşrutiyet, hürriyet, anayasa, parlamento gibi konular olmak üzere birçok konuda...
15 Kasım 2022

İSLAM BİLİM ADAMLARI Bediüzzaman Said Nursi 3

ŞEKERCİ HANI VE AKIL HASTANESİ Malta'da (Fatih / İstanbul) Şekerci Handa kalırken, İstanbul'un ileri gelen âlimleriyle görüşmeler yapan Üstad Said Nursî, kapısına 'Burada her soruya cevap verilir ancak soru sorulmaz” diye yazarak...
02 Kasım 2022

İslam Bilim Adamları Bediüzzaman Lakabı

Emirdağ Lahikasında Siirt'te Molla Fethullah Efendi ile görüşmeye gittiği, Fethullah Efendi'nin yaptığı imtihanda soruların hepsini doğru cevaplandırdığı, bu arada Harîrî'nin el-Maḳāmât'ından (Osmanlı medreselerinde...
01 Kasım 2022

İSLÂM BİLİM ADAMLARI İBNÜ’I-ARABÎ 5

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Yirmi Sekizinci Mektubun, Altıncı Risalesi olan Altıncı Meselenin Birinci Nüktesinde, Muhyiddin-i Arabî'ye yanlış bir bakışı şu şekilde açıklamaktadır.   Vehhâbilerin azîm (büyük) imamlarından...
06 Ekim 2022

İslâm Bilim Adamları İbnü’ı-Arabî 5

Hakîkat-i Muhammediyye ASV bu insanın varlığa gelişinin ve âlemin var oluşunun sebebi ve teminatıdır. Mahlûkat içerisinde asıl olarak insân-ı kâmil rütbesi Hz. Muhammed'e ASV aittir. Diğer kâmiller ona vekâleten insân-ı kâmildir....
28 Eylül 2022

İslâm Bilim Adamları İbnü’ı-Arabî 4

İbn Hazm gibi İbnü'l-Arabî de kıyası kabul etmez, bir mezhebi körü körüne taklit etmenin doğru olmadığını söyler. Fıkhî konulardaki görüşlerine temas eden bazı araştırmacılar onun ilm-i bâtında olduğu kadar ilm-i zâhirde...
22 Eylül 2022

İslâm Bilim Adamları

İBNÜ'I-ARABÎ 3   İbnü'l-Arabî'ye göre hükemâ aslında 'ulemâ-yi billâh” (Allah'ı bilenler) demektir. Şeyleri ve onların ait olduğu yeri ancak ulemâ-yi billâh bilebilir. Hikmet de ilm-i nübüvvettir. Zira Allah...
19 Eylül 2022

İslâm bilim adamları İbnü’ı-arabî 2

1204 yılında İbnü'l-Arabî, Selçuklu dönemi tanınmış şeyhlerinden Mecdüddin İshak ile buluşmuştur. İbnü'l-Arabî, buradan önce Medine'yi ziyaret ederek Bağdat'a gitmiştir. Bu ziyaretinde Şeyh Abdülkâdir Geylâni'nin...
08 Eylül 2022

İslâm Bilim Adamları

Pîr Ahî Evrân Velî 5 Ben bugüne kadar dört fasılda Ahi Evran'a ve insanlara neler kazandırdığına bakmaya çalıştım. Bu esnada ülkemizin üniversiteleri bu konuyu araştırıyorlar ve bu konuda gelecekleri için de beklentileri vardır....
30 Ağustos 2022

İSLÂM BİLİM ADAMLARI

Pîr Ahî Evrân Velî 4 İnsan ve yaratılış… Ahi Evran kendi mesleği olan debbağlık dalından başka 32 çeşit esnaf ve sanatkarın lideri olmuştur. Ahi Evran'ın Ahilik teşkilatının asıl amacı ilim ve bilgiyi insanlığın hizmetine...
21 Ağustos 2022

İslâm Bilim Adamları

Pîr Ahî Evrân Velî 2 Teşkilâtın lideri olan Debbağ (deri işlemecisi) Ahi Evran Kayseri'de pek çok sanatın icra edildiği sanayi sitesi kurarak hizmet vermiştir. Ahilik sayesinde Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurduğu...
12 Ağustos 2022

İslâm Bilim Adamları

Pîr Mahmud bin Ahmed Nasirûddin Ahî Evran bin Abbas Velî (d. 1171 Horasan-Hoy- ö. 12 Nisan 1261) Ahi Evran, ilk eğitimini Hoy'da almış, Ahmet Yesevî'nin talebelerinin sohbetlerinde bulunmuş, Hacı Bektaş veli ve Mevlâna ile aynı dönemde...
04 Ağustos 2022
Namaz Vakti 05 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı